PAKAR LEMBAGA

Prof. Dr. Adwani SH, MHum

(Pakar Hukum Internasional )

Prof. Dr. Ir. Husni Husin, MT

(Pakar Teknologi Kenetika dan Katalisa)

Ary Syahriar, Ph.D DIC 

(Pakar Teknologi Fiber Optik)

Dr. Syaifullah Muhammad, ST., M.Eng

(Pakar Teknologi Proses Atsiri )