TENAGA AHLI/PENELITI

60 / 100 Skor SEO

                    Nomor Register Periset

                       Dosen dan Peneliti

No

NamaNIDN/NRPJafung Dosen

Jafung Peneliti

1Prof. Dr. Ir. Husni Husin, MT

0001066502/–

Guru Besar

Peneliti Ahli Utama

2Prof. Dr.  Dahlan Abdullah, ST., M.Kom

0028027601/–

Guru Besar

Peneliti Ahli Utama

3Prof. Dr. Muhammad Dani Supardan, ST, MT

0010077201/–

Guru Besar

Peneliti Ahli Utama

4Prof. Dr. Adwani, SH, MHum

0001015937/–

Guru Besar

Peneliti Ahli Utama

5Ary Syahriar, Ph.D DIC

0006126212/–

Lektor Kepala

Peneliti Ahli Madya

6Dr. Syaifullah Muhammad, ST., M.Eng

0015057102/–

Lektor

Peneliti Ahli Madya

7Dr. Irin Caisarina, ST, M.Sc

0001017521/–

Lektor

Peneliti Ahli Madya

8DR. Ir. Saisa, S.T., M.T

1311028301/83020004

Asisten Ahli

Peneliti Ahli Muda

9 DR. Salfauqi Nurman, S.Si., M.Si

1324058801/89050033

Lektor

Peneliti Ahli Pertama

10Zikrul Khalid, S.T., M.T

1303108501/85100001

Asisten Ahli

Peneliti Ahli Pertama

11Lisma Luciana, S.Si., M.T

1301118605/86110003

Asisten Ahli

Peneliti Ahli Pertama

12Rita Sunartaty, S.Si., M.T

1326058602/86050011

Lektor

Peneliti Ahli Pertama

13Zulhaini Sartika, S.T., M.T

1320098302/84090007

Asisten Ahli

Peneliti Ahli Pertama

14Ruka Yulia S.Si., M.T

1315078401/84070015

Lektor

Peneliti Ahli Pertama

15Dewi Ermaya, S.TP., M.T

1305098601/86090009

Asisten Ahli

Peneliti Ahli Pertama

16Chairul Amni, S.T., M.T

1326128902/89120019

Lektor

Peneliti Ahli Pertama

17Rahmat Musfikar, B.Sc., M.Kom

2013098901/89090029

Asisten Ahli

Peneliti Ahli Pertama

18Sarika Zuhri, S.T., M.T

0014088907/89080030

Lektor

Peneliti Ahli Pertama

19Zulfan, S.T., M.T

0115088402/84080031

Lektor

Peneliti Ahli Pertama

20Irmayanti, S.TP., M.T

1301108602/86100032

Lektor

Peneliti Ahli Pertama

21Putri Meutia Sari, S.TP., M.T

1326098501/85090034

Asisten Ahli

Peneliti Ahli Pertama

22Asriyadi, S.T., M.M

–/84080008

Peneliti Ahli Pertama

23Khazali KH, S.T., M.T

–/70020010

Peneliti Ahli Pertama

24Virna Muhardina, S.TP., M.Sc

0119098701/–

Asisten Ahli

Peneliti Ahli Pendamping

25Munandar, S.T., M.T

1312058501/–

Asisten Ahli

Peneliti Ahli Pendamping

26Liya Fitriyana, S.TP., M.T

1308088002/–

Lektor

Peneliti Ahli Pendamping

27Fadlan Hidayat, S.TP., M.T

1327128701/–

Lektor

Peneliti Ahli Pendamping

28Muhammad Ichsan, S.T., M.Kom

0131128303/–

Asisten Ahli

Peneliti Ahli Pendamping

29Muslim Ramli, S.Kom., M.Kom

0122069003/–

Tenaga Pengajar

Peneliti Ahli Pendamping

30Hijrah, ST., M.Kom

2017099003/–

Lektor

Peneliti Ahli Pendamping

31Susanti, S.P, M.Si

1321087701/–

Asisten Ahli

Peneliti Ahli Pendamping

32Junaidi Salat, S.Kom., M.Kom

1312058702/–

Lektor

Peneliti Ahli Pendamping

33Cut Lilis Setiawati, S.T., M.T

1302128802/–

Asisten Ahli

Peneliti Ahli Pendamping

34Risma Sunarty, S.Si., M.Si

Peneliti Ahli Pendamping

35Firmansyah, S.T., M.T., M.T

Peneliti Ahli Pendamping

36Cut Radiah, S.T., M.T

Peneliti Ahli Pendamping

37Anisa Silvia Rosalina, S.T

–/87010002

Asisten Peneliti

38Fahrurrazi, S.TP

–/89030022

Asisten Peneliti

39Muhammad Ichsanul Mahardika, S.TP

–/90060023

Asisten Peneliti

40Alfino Irawandi, S.T

–/94070026

Asisten Peneliti

41Mulkus Assaki, S.T

–/94080027

Asisten Peneliti

42Yandri Zaita, S.T

–/91060013

Asisten Peneliti

42Nasrullah, S.T

–/81040014

Asisten Peneliti

43Muhammad Kiki, S.T

–/89120016

Asisten Peneliti

44Drs. A. Wahid Ilyas

Asisten Peneliti

45Iswadi, S.T

Asisten Peneliti

46Mulia Zulfan, S.E

Asisten Peneliti
47Nanda Saputra, S.T

Asisten Peneliti

48Ayu Putri Meidina, S.T

Asisten Peneliti

49Radiah, S.T., M.T

Asisten Peneliti

50Habibi, S.T

Asisten Peneliti

51Zulfan, S.Kom

Asisten Peneliti

52Sadaqa Maukuta, S.T

Asisten Peneliti

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 13 Oktober 2021

Mengetahui,

Ketua Badan Pengurus                                                                    Sekretaris Badan Pengurus

DTO                                                                                                         DTO

   Dr. Saisa, S.T., M.T                                                                              Rita Sunartaty, S.T., MT

Menyetujui,

Ketua Dewan Pembina

DTO

Zikrul Khalid, ST.,MT