Tag Archives: Sains

Peran Islam dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Bagaimana kedudukan dan peran agama Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Sejauhmanakah peran tersebut dapat terlaksana?  Pertanyaan tersebut muncul tatkala kita mempertanyakan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pandangan agama Islam. Pertanyaan tersebut menjadi pemicu kali ini.  Rizky Ahmad Firdaus, selaku dosen dan tokoh agama kabupaten Tasikmalaya, menulis mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pandangan Islam. Menurut Rizky, peran Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan ... Read More »